Noodfonds

Het ontstaan van het Noodfonds

Medewerkers uit de zorg geven aan dat ouderen langer zelfstandig blijven wonen. Naast dit gegeven signaleren zij dat de kosten niet alleen rondom de zorg maar het gehele leven steeds verder oplopen terwijl de inkomsten van de ouderen niet meestijgen. Het gevolg hiervan is dat er bij thuiszorg klanten steeds vaker armoede word gesignaleerd.

 

Doel van het Noodfonds

We willen dat thuiszorgklanten met plezier zolang als mogelijk thuis kunnen blijven wonen en de regie over hun leven in eigen hand kunnen houden. Soms is daar ondersteuning voor nodig. Stichting Hart voor de Zorg Walcheren biedt deze steun in de vorm van financiële bijdrage, gebruiksartikelen of een overbruggingslening met een maximum van €150,- of een financiële bijdrage voor de klussenservice van de Stichting.

 

De Doelgroep

De doelgroep zijn die thuiszorgklanten van de aangesloten organisaties die niet de financiële middelen hebben en die geen gebruik kunnen maken van voor voorliggende voorzieningen om in hun basale levensbehoeften te voorzien.

 

De Route van de aanvraag

  • De medewerker uit de zorg singaleert en vult het aanvraagformulier Noodfonds in en verstuurd dit naar de coödinator.
  • De coördinator beoordeeld de aanvraag en laat aan de klant weten of de aanvraag gehonoreerd word.
  • Indien mogelijk wordt de samenwerking opgezocht met betrokken partijen.
  • Wanneer het niet mogelijk is om aan de aanvraag te voldoen zal er indien mogelijk een advies gegeven worden.

Het aanvraag formulier

Klik  hier om het aanvraagformulier op te vragen.

 

Wie kan de aanvraag doen?

Alleen profesionelle medewerkers uit de zorg kunnen een aanvraag indienen. Deze medewerkers kunnen het beste de klantsituatie inschatten en zien vaak veel meer dan zorg alleen.

 

De rol van de  coördinator

Beoordeeld de  aanvraag, indien nodig na overleg met het bestuur en draagt zorg voor de financiële verwerking en rapportage aan het bestuur.