Binnen de stichting hebben we een duidelijke missie en visie. Waarom zijn we er? En hoe hopen we dat te bereiken? Hieronder lees je op welke wijze wij onze doelstellingen realiseren. 

Missie

Stichting Hart voor de Zorg Walcheren biedt op Walcheren hulp aan cliënten van de thuiszorg die niet op een sociaal netwerk kunnen steunen en/of niet de financiële middelen hebben om zichzelf te helpen.

Visie

Op Walcheren zijn wij zichtbaar dé Stichting die cliënten van de thuiszorg ondersteund door middel van een noodfonds, klussenservice en individuele- en groepsactiviteiten. Onze handelswijze is doeltreffend en accuraat omdat wij erkennen dat cliënten van de thuiszorg (zo lang mogelijk) de regie willen behouden over het eigen leven. Sociale en financiële hulp noodzakelijk is om deze regie te behouden. Medewerkers uit de thuiszorg de cliënten die extra steun kunnen gebruiken snel herkennen en aan ons doorverwijzen.

Kern-strategie

Daar waar de reguliere zorg tekort schiet hulp bieden aan cliënten van de zorg In de vorm van directe noodhulp, een klussenservice en individuele en groepsactiviteiten. De stichting werkt met een bestuur, coördinator en vrijwilligers.

Ons “HART” klopt voor

H ulp

A andacht

R espect

T oenadering