Ouderen blijven steeds langer zelfstandig thuis wonen. Thuiszorgmedewerkers geven aan dat dit voor sommige mensen leidt tot financiële problemen; niet alleen de kosten rondom de zorg  nemen toe, maar het gehele leven wordt steeds duurder terwijl de inkomsten van de ouderen veelal niet meestijgen. Het gevolg hiervan is dat er bij thuiszorg klanten steeds vaker armoede word gesignaleerd en zij niet altijd in staat zijn in basale levensbehoeftes te voorzien.

Doel van het Noodfonds

We willen dat thuiszorgklanten met plezier zolang als mogelijk thuis kunnen blijven wonen en de regie over hun leven in eigen hand kunnen houden. Soms is daar ondersteuning voor nodig. Stichting Hart voor de Zorg Walcheren biedt deze steun in de vorm van financiële bijdrage, gebruiksartikelen of een overbruggingslening met een maximum van €150,- of een financiële bijdrage voor de klussenservice van de Stichting.

De Doelgroep

De doelgroep zijn die thuiszorgklanten van de aangesloten organisaties die niet de financiële middelen hebben en die geen gebruik kunnen maken van voor voorliggende voorzieningen om in hun basale levensbehoeften te voorzien.

De Route van de aanvraag

  • De medewerker uit de zorg signaleert en neemt contact op met de coördinator van de
  • De coördinator beoordeeld de aanvraag en laat aan de klant weten of de aanvraag gehonoreerd word.
  • Indien mogelijk wordt de samenwerking opgezocht met betrokken partijen.
  • Wanneer het niet mogelijk is om aan de aanvraag te voldoen zal er indien mogelijk een advies gegeven worden.

Wie kan de aanvraag doen?

Alleen professionele medewerkers uit de zorg kunnen een aanvraag indienen bij de coördinator van de stichting. Deze medewerkers kunnen het beste de klantsituatie inschatten en zien vaak veel meer dan zorg alleen. De coördinator is bereikbaar via mail: jcmaerts@zeelandnet.nl

De rol van de  coördinator

De coördinator beoordeeld de  aanvraag, indien nodig na overleg met het bestuur, en draagt zorg voor de financiële verwerking en rapportage aan het bestuur.