Stichting Hart voor de zorg kent zijn oorsprong bij de Stichting Vrienden van de thuiszorg. Stichting Vrienden van de Thuiszorg is een landelijke stichting die is ontstaan in Eindhoven nadat medewerkers uit de thuiszorg aangaven handen en middelen tekort te komen om cliënten optimaal te helpen. Reden hiervoor was destijds de verandering in de zorg die vooral de thuiszorgcliënten diep troffen.

De Stichting Vrienden van de Thuiszorg ging in heel het land samenwerkingsovereenkomsten aan met verschillende zorginstellingen in de vorm van financiele steun aan regionale coördinatoren. Voor Walcheren was dit Zorgstroom. In 2013 kwam de Stichting Vrienden van de Thuiszorg in de financiële problemen en heeft zij de samenwerkingsovereenkomsten met de meeste zorginstellingen moeten opzeggen. De Stichting Vrienden van de Thuiszorg bestaat nu enkel nog voor Eindhoven en omgeving.

De Walcherse afdeling van de Vrienden zag de noodzaak van de stichting en wilde heel graag dat het werk op Walcheren voortgezet kon worden. Middels een sponsoractie waaraan veel plaatselijke ondernemers deelnamen én de financiële ondersteuning van Zorgstroom wist de stichting het hoofd boven water te houden en het werk voort te zetten. In 2014 functioneerde de stichting onder de vlag van Zorgstroom en nam de Stichting Vrienden van de Thuiszorg ‘Zorgstroom’ de Stichting Jacob Roggeveen over. In oktober 2015 ging de Stichting zelfstandig verder onder de naam Stichting Hart voor de Zorg Walcheren.