Stichting Hart voor de Zorg Walcheren beschikt over het ANBI-Keurmerk. Dit betekent dat onze stichting geen winstoogmerk heeft en voldoet aan de eisen zoals die worden gesteld aan een ANBI geregistreerde stichting.  

Openheid en transparantie

Wij vinden openheid en transparantie een voorwaarde voor onze stichting. Daarom publiceren wij ons beleidsplan en  jaarlijkse financiële verantwoording op deze website. De bestuursleden van Stichting Hart voor de Zorg krijgen geen vergoeding, vacatiegelden of onkostenvergoedingen voor hun inzet.  Tevens staan wij ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer  4111 3276.

Lees onze financiële verantwoording 2023. Het fiscaal nummer van de stichting is  8030.92.015.

Lees ons strategisch beleidsplan 2018-2022